logo Kulczyk

Jan Kulczyk


ul. Dekarska 56,
83-031 Rusocin

Telefony:

+48/58/ 300-00-42
Dział spedycji międzynarodowej

+48/58/ 303-19-72
Kierownik spedycji międzynarodowej

+48/58/ 322-09-65
Dział kadr

+48/58/ 322-09-67
Księgowość

+48/58/ 621-33-65
Spedycja krajowa, kontenery

Fax:
+48/58/300-00-43

E-mail:

biuro@jankulczyk.eu
wszelkie zapytania ofertowe

spedytor2@jankulczyk.eu
pytania odnośnie spedycji międzynarodowej

Oferta

Tabor


Obecnie posiadamy 80 ciągników siodłowych z naczepami o pojemności 93 m3 (1360 cm x 245 cm x 280 cm) i ładowności do 25 t. W tym roku tabor zostanie wzbogacony o kolejne jednostki.

Sprzęt, który posiadamy jest sprzętem nowej generacji, spełniającym zaostrzone normy ekologiczne obowiązujące w Unii Europejskiej. Wszystkie samochody posiadają ADR, zawieszenie pneumatyczne i łączność z centrum dyspozycyjnym, a także GPS. Zależy nam na utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług, rozpoczęliśmy więc proces wdrażania norm jakości zgodnych z ISO 9002.

Zasięg


  • Polska – cały kraj
  • Zagranica – Europa Zachodnia i Południowa, przede wszystkim:
    • Holandia
    • Benelux
    • Włochy


Ubezpieczenie


Naszym ubezpieczycielem od wielu lat jest ALLIANZ. Efektem tej współpracy jest kompletna umowa ubezpieczeniowa obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym (OCP) na sumę 500.000 USD (za każde zdarzenie).Copyright© Jan Kulczyk 2012. Design:

Beneficjent Jan Kulczyk realizuje projekt pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Jana Kulczyk”
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,
które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19,
Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 269 109 ,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 269 109 ,48 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. - 31.10.2020 r.