logo Kulczyk

Jan Kulczyk


ul. Dekarska 56,
83-031 Rusocin

Telefony:

+48/58/ 300-00-42
Dział spedycji międzynarodowej

+48/58/ 303-19-72
Kierownik spedycji międzynarodowej

+48/58/ 322-09-65
Dział kadr

+48/58/ 322-09-67
Księgowość

+48/58/ 621-33-65
Spedycja krajowa, kontenery

Fax:
+48/58/300-00-43

E-mail:

biuro@jankulczyk.eu
wszelkie zapytania ofertowe

spedytor2@jankulczyk.eu
pytania odnośnie spedycji międzynarodowej

Galeria
galeria galeria galeria galeria galeria galeria
Copyright© Jan Kulczyk 2012. Design:

Beneficjent Jan Kulczyk realizuje projekt pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Jana Kulczyk”
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,
które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19,
Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 269 109 ,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 269 109 ,48 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. - 31.10.2020 r.